Pytanie
Nauczyciel korzysta od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. z ograniczenia zatrudnienia do wymiaru 15/18 godzin tygodniowo. Od 16 marca 2015 r. do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/15 uczeń otrzymał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Czy w związku z tym zwiększenie wymiaru z 15/18 na 17/18 i proporcjonalnie wynagrodzenia należy zmienić do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych tj. do 26 czerwca 2015 r. czy do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia 2015 r.?
Czy w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę należy kierować się tą samą zasadą?