Pytanie
Firma zajmuje się sprzedażą i naprawą agregatów i urządzeń chłodniczych stosowanych w środkach transportu, np. w samochodach-chłodniach. Podczas naprawy samochodów-chłodni wymieniane są akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe. Zużyte akumulatory są przekazywane firmie posiadającej pozwolenie na transport i zbieranie tego typu odpadów. Po odbiorze wystawiana jest KPO na kod 16 06 01. W przypadku sprzedaży akumulatorów samochodowych (bez wymiany dokonanej przez serwisantów firmy) firma przyjmuje zużyty akumulator lub pobiera opłatę depozytową.
Czy zużyte akumulatory są odpadem zebranym, czy wytworzonym?
Jeśli zebranym, to czy firma musi prowadzić ich ewidencję?
Na podstawie jakich dokumentów powinna to robić?
Czy musi składać jakieś sprawozdanie do organów administracji publicznej w tym zakresie?
Dodatkowa wątpliwość dotyczy sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej. Firma prowadzi czynności serwisowe w sześciu lokalizacjach w Polsce. Ponadto posiada mobilny serwis działający na terenie całej Polski. W przypadku przyjmowania opłaty depozytowej w jednej z sześciu siedzib firmy sprawozdanie jest przekazywane do właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na lokalizację tejże siedziby.
Do którego urzędu marszałkowskiego należy wykazywać opłatę depozytową pobraną od klienta podczas wykonywania usługi przez mobilny serwis firmy?