Pytanie
Do wydziału administracji budowlanej wpłynął wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zmiany źródła ciepła - rezygnacja z ogrzewania gazem ziemnym na rzecz ogrzewania kominkiem z płaszczem wodnym. Zakres zmian nie wychodzi poza budynek mieszkalny jednorodzinny.
Czy organ powinien ww. zmianę potraktować jako istotną w oparciu o art. 36a ustawy Prawo budowlane?
Czy umorzyć postępowanie z uwagi na fakt, iż jest bezprzedmiotowe?