Pytanie
Spółka z o.o. od 2008 r. wysyła do swoich odbiorców faktury w formie elektronicznej. Wg przepisów obowiązujących do końca 2010 r. była zobowiązana również w tej formie prowadzić archiwum wysyłanych faktur. Wg obowiązujących przepisów od 2011 r. do dnia dzisiejszego archiwum przesyłanych dokumentów w formie elektronicznej może prowadzić w dowolnej formie. Spółka zamierza zmienić operatora przesyłania dokumentów w systemie EDI. Z tego powodu po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym operatorem archiwum zostanie zgrane na nośnik CD i usunięte z systemu dotychczasowego operatora.
Czy taka forma zarchiwizowania dokumentów będzie wystarczająca dla urzędu skarbowego (zaznaczam, że firma równolegle prowadziła archiwum w formie papierowej)?
Czy jednak spółka jest zobowiązania zachować archiwum u starego operatora do momentu wygaśnięcia okresu archiwizacji dokumentów tj. 5 lat?