Pytanie
Wprowadzamy w naszej spółce program do elektronicznego obiegu dokumetów. W tym programie użytkownicy opisują merytorycznie i akceptują papierowe faktury zakupu, które wpływają do naszej Spółki. Z drugiej strony sami wystawiamy papierowe faktury sprzedaży. Chcielibyśmy wystawiać je papierowo tylko w oryginale, natomiast kopie tych papierowych faktur sprzedaży chcielibyśmy archiwizować tylko elektronicznie w programie do elektronicznego obiegu dokumentów. Spotkaliśmy się z komentarzem, że faktury papierowe wystawia się w dwóch egzemplarzach, więc oryginał i kopia papierowe, natomiast możliwość przeniesienia kopii na formę elektroniczną istnieje dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finasowego za dany rok obrotowy (przepisy o rachunkowości). To byłoby kłopotliwe, bo czas na wydruk i papier już byłby zużyty, a jeszcze dodatkowo trzeba by poświęcić czas na przenoszenie faktur na formę elektroniczną i niszczenie kopii papierowych. Nasi klienci nie chcą faktur elektronicznych tylko papierowe i nie chcemy ich do tego zmuszać.
Czy zgodnie z przepisami możemy wystawić papierowy oryginał faktury sprzedaży dla klienta, a kopię od razu archiwować tylko elektronicznie?