Pytanie
W 2008 r. podatnikowi zmarł ojciec, po którym wraz z rodzeństwem odziedziczył majątek. W skład majątku wchodziły dwie działki niezabudowane i jedna zabudowana. W 2011 r. doszło do podziału spadku, zgodnie z którym podatnik otrzymał działkę zabudowaną, brat otrzymał jedną z niezabudowanych, siostra drugą z niezabudowanych. W 2013 r. podatnik sprzedał swoją zabudowaną działkę osiągając przychód w wysokości 40.000 zł. W domu, który został sprzedany podatnik był zameldowany w latach 1987-2013.
Czy słuszne są moje obliczenia w kwestii opodatkowania osiągniętego przychodu (będącego jednocześnie dochodem z uwagi na nieodpłatne nabycie) z tytułu sprzedaży nieruchomości?
W 2013 r. osiągnięty został dochód 40.000 zł, z czego 1/3 nabył w 2008 r. (rok śmierci ojca), natomiast pozostałe 2/3 w 2011 r. (rok dokonania działu spadku). Podatnik szacuje, że 35.000 zł osiągniętego przychodu przypada na dom, natomiast pozostałe 5000 zł na grunt. W związku z tym: kwota 11.666,66 zł, korzysta ze zwolnienia z tytułu "ulgi meldunkowej", kwota 1666,66 zł - jest do opodatkowania 19% podatkiem w zeznaniu PIT-36 za 2013 r. w pozycji 197 zeznania, kwota 26.666,66 zł - jest do opodatkowania 19% podatkiem w zeznaniu PIT-39 za 2013 r. z możliwością zwolnienia z opodatkowania w przypadku wydatkowania tej kwoty na własne cele mieszkaniowe w latach 2014-2015.