Pytanie
Czy zawiązanie spółki cywilnej pomiędzy 2 rolnikami będącymi właścicielami gospodarstwa rolnego, w celu prowadzenia wspólnie gospodarstwa rolnego, spowoduje wyłączenie ich z KRUS i przejście do ZUS?
2 bracia w lutym 2010 r. otrzymali w darowiźnie gospodarstwo rolne (po 1/2 każdy wraz z inwentarzem). Są rolnikami ryczałtowymi (uprawy rolne, chów zwierząt) prowadzącymi wspólnie gospodarstwo rolne. Faktury RR są wystawiane na jednego bądź drugiego - przy czym jeden z nich składa zawsze oświadczenie, że wyraża na to zgodę. Jednak REGON każdy posiada oddzielny. Aktualnie zamierzają dokonać dużej modernizacji posiadanego gospodarstwa i chcieliby zarejestrować się jako podatnik VAT - spółka cywilna.