Pytanie
Inwestor, będący spółką z o.o., zgłosił w organie nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót budowlanych. Zawiadomienie zostało podpisane przez prokurenta. W KRS jest zapis, iż organem uprawnionym do reprezentacji spółki jest zarząd, a sposób reprezentacji to dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. Osobą wchodzącą w skład organu jest tylko prezes zarządu, a organem nadzoru jest jeden prokurent (rodzaj prokury samoistna).
Czy w przedstawionym stanie zawiadomienie o rozpoczęciu robót podpisane tylko przez prokurenta jest prawidłowe, pomimo rozbieżności ze sposobem reprezentacji określonym w KRS-ie?