Pytanie
Pracownik badania okresowe ma ważne do 15 sierpnia 2012 r., ale ze względu na przebywanie na zwolnieniu lekarskim ponad 2 miesiące został skierowany do lekarza medycyny pracy na badania kontrolne. Na badaniach kontrolnych otrzymał informację, że jest zdolny do pracy do 5 marca 2015 r.
Czy badania kontrolne mogą przewyższyć termin badań okresowych i już w sierpniu nie należy kierować pracownika na planowane badania okresowe?
Czy może dojść do sytuacji, że lekarz wystawi ważność badań kontrolnych na okres krótszy niż planowane badania okresowe np. w tym przypadku 5 maja 2012 r. i należy pracownika skierować ponownie na badania?