Pytanie
Czy zaświadczenia o ważności badań do celów sanitarno-epidemiologicznych muszą być umieszczone w aktach osobowych pracownika w części "B"?
Pracodawca zatrudnia sprzedawców w placówkach handlowych. Zaświadczenia o ważności badań do celów sanitarno-epidemiologicznych znajdują się na tych placówkach i jeżeli jest potrzeba to są przedłużane. Nie zawsze są to zaświadczenia, niekiedy data ważności jest potwierdzana w książeczce do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby kontrolujące, bezpośrednio wizytują placówki.
Jeżeli takich informacji brak w aktach osobowych, to czy jest to nieprawidłowość ze strony pracodawcy?
Zaświadczenia o braku przeciwwskazań wykonywanego zawodu są w aktach.