Pytanie
W spółce jawnej jest 3 wspólników. Wspólnik A ma tylko 5% udziałów, ale prowadzi całą działalność spółki bez umowy o pracę. Zgłoszony jest do ZUS jako wspólnik spółki jawnej. Pozostali dwaj mają pozostałe udziały, nie uczestniczą jednak czynnie w prowadzeniu spółki. Spółka jawna prowadzi PKPiR i ma obecnie stratę. Wspólnicy umówili się ustnie, że niezależnie od starty wspólnik A będzie pobierał miesięcznie określoną kwotę np. 3000 zł.
Jak wpływ na rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych u wszystkich wspólników ma taka sytuacja?
Takiego zapisu nie ma w umowie spółki jawnej.
Czy jeśli taki zapis pojawiłby się w umowie spółki to zysk wspólnika A do opodatkowania należałoby powiększyć o te 3000 zł, a pozostałych zmniejszyć proporcjonalnie do udziałów o 3000 zł?
Jak postępować przy rozliczaniu podatku dochodowego, gdy takiego zapisu nie ma w umowie?