Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się na zasadzie ryczałtu, będąca podatnikiem VAT, zajmująca się robotami budowlanymi PKD 43.29 Z, 41.20 Z, 43.39 Z dodała do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej PKD o nr 01.61. Z, tj. działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną. Właściciel firmy kupił siewnik, który będzie wykorzystywał do wynajmu innym firmom, osobom fizycznym, rolnikom.
Czy od zakupu z tej faktury może odliczyć VAT?
Czy nie ma przeciwwskazań do tego choćby z tytułu faktu, że siewnik w moim mniemaniu to działalność rolnicza?
Na fakturze jest zapis "Towar do momentu zapłaty pozostaje własnością dostawcy". Towar zakupiono 25 września 2012 r., ale jeszcze nie został opłacony.
W którym miesiącu możemy odliczyć VAT (jeśli oczywiście nie ma do tego przeciwwskazań)?