Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie transportu autokarowego, w której zatrudniam trzech pracowników na umowę o pracę, a także kilku na umowę zlecenie. W umowach o pracę zawartych z pracownikami jako miejsce wykonywania pracy zaznaczyłem: siedziba firmy oraz praca w terenie. W przypadku, gdy kierowcy jeżdżą w dłuższe trasy (np. drugi koniec Polski) zapewniam im hotel oraz wyżywienie, które udokumentowane są fakturami, gdyż ostatnio weszły zmiany w przepisach o tym, że kierowy nie mogą spać w autokarach. Nadmieniam również. że nie wypłacam pracownikom diet za czas wyjazdu w trasę.
Czy wydatki poniesione na hotel oraz wyżywienie pracowników mojej firmy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy wydatki poniesione na hotel oraz wyżywienie pracownika podczas wyjazdu są dla niego przychodem do opodatkowania oraz oskładkowania (składki społeczne i zdrowotne)?
Czy jeśli kierowcy wyjeżdżają w dłuższe trasy powinienem wypłacać diety im diety?