Pytanie
Czy zapewnienie dodatkowych atrakcji kontrahentom podczas organizowanych warsztatów sprzedażowych jest nieodpłatnym świadczeniem usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika? Spółka zorganizowała dla swoich kontrahentów warsztaty sprzedażowe mające służyć zaktywizowaniu sprzedaży w sieci prowadzonej przez firmę. Warsztaty sprzedażowe były organizowane poza siedzibą jednostki i były celem wiodącym całego wyjazdu. Zapewnione dodatkowe atrakcje miały charakter uboczny. Pojawienie się podczas warsztatów atrakcji miało jedynie na celu zorganizowanie czasu wolnego uczestnikom poprzez umożliwienie uczestnictwa w dyskotece hotelowej czy akademii golfa.
Pojawia się wobec tego wątpliwość, czy od tej części usługi (mamy wyodrębniony koszt tych atrakcji dla celów podatku dochodowego - koszty reprezentacji) przysługuje spółce odliczenie VAT i czy wobec tego powinniśmy również ustalić VAT należny od przekazanych usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą?