Pytanie
Zamawiający organizuje zapytanie ofertowe na obsługę bankową powiatu i jego jednostek organizacyjnych, przy czym wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Na jaki maksymalny czas można zawrzeć umowę? Na podstawie art. 4 pkt 8 p.z.p. nie znajdą zastosowania przepisy p.z.p.
Czy w tym przypadku maksymalne czasy trwania umów, które wymieniono w art. 142 p.z.p. co do zasady obowiązują?
Czy można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony?
Na jaki maksymalnie czas można na podstawie p.z.p. zawrzeć umowę na obsługę bankową budżetu?