Pytanie
W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na dostawę sprzętu. Po podpisaniu umowy, okazało się, że inny zamawiający (który posiada u nas oddziały kliniczne) mógłby za ten sprzęt zapłacić i przyjąć na swój stan, a nam oddać ten sprzęt w bezpłatne użyczenie.
W jakiej formie można byłoby tę kwestię prawnie rozwiązać?
Czy ten "inny zamawiający" może zapłacić za sprzęt, gdy to nie on prowadził przetarg?