Pytanie
Czy zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu musi pokrywać się z zakresem wydanej decyzji o warunkach zabudowy?
UWAGA UŻYTKOWNIKA:Projekt zagospodarowania terenu (PZT), jako część projektu budowlanego, sporządza się w celu otrzymania pozwolenia na budowę po otrzymaniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, nie odwrotnie. W przeciwnym razie doszłoby do niebezpiecznej sytuacji, kiedy ktoś sporządzi PZT, natomiast nie otrzyma decyzji wz, o jaką zabiegał i straci pieniądze wydane na projekt. Z tego wynika, że PZT nie może mieć większego zakresu niż decyzja wz, ponieważ obejmowałby projektowane obiekty budowlane, na które nie pozwalałaby decyzja wz. Nie widzę natomiast przeszkód, aby PZT miał węższy zakres niż decyzja wz. Na resztę obiektów inwestor po postu musiałby uzyskać kolejne pozwolenie (lub zgłoszenie) z kolejnym PZT. Zawsze można wybudować mniej, nigdy więcej.