Pytanie
1. Czy zakład usług komunalnych - zakład budżetowy gminy, składając ewidencję za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni, może posługiwać się pozwoleniem wodnoprawnym wydanym dla gminy? Właścicielem oczyszczalni jest gmina.
2. Czy zakład usług komunalnych sp. z o.o., składając ewidencję za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni, może posługiwać się pozwoleniem wodnoprawnym wydanym dla gminy, tłumacząc, że jedynym właścicielem oczyszczalni jest gmina, a spółka tylko ją użytkuje?