Pytanie
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska w przypadku toczącego się postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego organ ochrony środowiska powinien wezwać wnioskodawcę do analizy wymagalności raportu początkowego lub złożenia takiego raportu. Podmiot zajmuje się przetwórstwem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Oczywiście oprócz tego rodzaju surowców na terenie zakładu stosowane są też surowce kwalifikowane jako substancje niebezpieczne. Nie zawierają one jednak w swoim podstawowym składzie żadnych metali ciężkich ani innych substancji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, które w okresie przejściowym ma być podstawowym dokumentem odnoszącym się do raportu początkowego.
Czy w takim przypadku zakład powinien sporządzić raport początkowy? Co powinna zawierać analiza wymagalności raportu początkowego?