Pytanie
Zakład w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie wód pochłodniczych został zobowiązany do pomiaru temperatury każdorazowo podczas zrzutu wód pochłodniczych. W rurze zrzutowej zainstalowano na stałe termometr, który pozwala w każdej chwili na odczytanie temperatury wód. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. po zmianie z dnia 5 września 2014 r., prowadzący instalację może samodzielnie dokonywać pomiarów wielkości emisji lub innego korzystania ze środowiska pod warunkiem, że posiada certyfikat jakości, którym objęte jest również laboratorium. Problem w tym, że zakład posiada certyfikat jakości, lecz nie posiada laboratorium. Do pomiaru temperatury nie pobierana jest próbka wody, tylko - jak wspomniałam wcześniej - następuje odczyt z termometru zainstalowanego na rurze z woda pochłodniczą.
Czy w przypadku odprowadzania wód pochłodniczych (odbywa się to np. 10-15 razy w miesiącu), nie posiadając własnego certyfikowanego laboratorium, zakład zobowiązany jest każdorazowo do wzywania laboratorium certyfikowanego?
Czy pomiar temperatury (właściwie odczyt z termometru) może być wykonywany samodzielnie, bez certyfikowanego laboratorium? W jakich warunkach, aby nie można było mówić o naruszeniu przepisów p.o.ś.?