Pytanie
Zakład planuje poszerzyć działalność o zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (urządzenia przemysłowe).Całość sprzętu będzie sprawdzana pod kątem możliwości wyczyszczenia, napraw, wymiany części. Działania te będą miały na celu przygotowanie odpadów do ponownego użycia i wprowadzeniem ich na rynek jako produkt. Na takie działania zakład musi uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów.
Czy do wniosku o uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie musi dołączyć decyzję środowiskową?
Czy przygotowanie do ponownego użycia jest wyłączone z obowiązku posiadania decyzji środowiskowej?