Czy zakład komunalny zbierający sprzęt elektroniczny może pobierać opłatę za sprzęt od przedsiębiorców?
Zakład komunalny nie może pobrać opłaty od przedsiębiorcy tylko wtedy, gdy pochodzący od przedsiębiorcy zużyty sprzęt jest ze względu na charakter i ilość podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Jeżeli więc zużyty sprzęt przekazywany przez przedsiębiorcę zakładowi komunalnemu ze względu na jego charakter jest różny niż używany w gospodarstwach domowych (np. sprzęt do radioterapii, automaty do wydawania napojów gorących, urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami itp.) lub też jego ilość jest większa niż standardowo używana w gospodarstwie domowym (kilka zużytych komputerów, kilkadziesiąt kompaktowych lamp fluorescencyjnych itp.), to zakład komunalny ma prawo pobrać za taki zużyty sprzęt opłatę.

Uzasadnienie odpowiedzi w publikacji Prawo Ochrony Środowiska.