Pytanie
Zakład musi uregulować odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na swoim terenie utwardzonym, z racji tego, iż rów został przekształcony w zamkniętą rurę, aby wybudować parking. Niemożliwy jest swobodny spływ wody, gdyż zalewałoby drogę i sąsiada, nie można uzyskać pozwolenia na wprowadzanie wód do rowu, gdyż jest to rów przydrożny służący tylko do odprowadzania wód z drogi.
Czy gdyby zakład zabetonował studzienkę, którą posiada, zaś kostkę na parkingu ukształtował w zagłębienie prowadzące wodę bezpośrednio na teren zielony i do rowu, to czy to działanie byłoby zgodne z prawem?
Czy ukształtowanie zagłębienia z kostki brukowej mogłoby być potraktowane jako otwarty system kanalizacyjny?