Pytanie
Kiedy organ nadzoru budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania, a kiedy wydać decyzję o jego umorzeniu?
Czy wszczęciem postępowania jest już pierwsza podjęta w sprawie czynność organu, tj. najczęściej czynności kontrolne dotyczące legalności budowy obiektu?
Organ nadzoru budowlanego na wniosek skarżącego przeprowadził czynności kontrolne na okoliczność legalności wybudowania obiektu. W czasie czynności okazało się, że dany obiekt nie istnieje.
Czy w takiej sytuacji organ powinien umorzyć postępowanie czy odmówić jego wszczęcia?
Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy podczas czynności kontrolnych okazało się, że dany obiekt został zrealizowany zgodnie z prawem?
Czy w takiej sytuacji właściwą formą jest umorzenie postępowania czy odmowa wszczęcia?