Pytanie
Nauczyciel jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony w przedszkolu. W roku szkolnym 2012/2013 choruje od 7 grudnia 2012 r. nieprzerwalnie do 30 kwietnia 2013 r. Dni od 1-5 są dniami wolnymi od pracy (święta państwowe oraz sobota i niedziela. Od 6 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W 2013 r. ma wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający, średnią godzin nadliczbowych.
Czy takiemu nauczycielowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.?