Pytanie
Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną (udziałowcem) przedwstępną umowę na sprzedaż akcji spółki X. Do Spółki z o.o. wpłynęła od udziałowca przedpłata na ten zakup. Po uzgodnieniu z udziałowcem zostanie podpisana umowa dotycząca zmiany umowy pierwotnej. Udziałowiec zrzeka się prawa do zakupu akcji i wyraża zgodę na przyjęcie odpowiedniej kwoty będącej równowartością ilości akcji i kursu giełdowego.
Czy z tego tytułu spółka z o.o. będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy będzie to podatek zryczałtowany?
Jeżeli nie, to czy osoba fizyczna powinna sama wykazać ten przychód na koniec roku i odprowadzić podatek?
Umowa ta nie będzie podlegała PCC, taką informację uzyskaliśmy w urzędzie skarbowym.