Pytanie
Nauczyciel był zatrudniony na cały etat na czas nieokreślony. Od roku szkolnego 2013/2014 miał mieć ograniczony etat do 17/18. Otrzymał wypowiedzenie warunków umowy o pracę z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia na co wyraził zgodę. Jednakże w dniu 30 sierpnia 2013 r. okazało się, że od 1 września 2013 r. będzie mógł realizować cały etat. Brakującą godzinę 1/18 uzyskał na podstawie aneksu do arkusza organizacyjnego.
W związku z powyższą sytuacją czy należy mu się nowa umowa o pracę?