Pytanie
Zawarliśmy umowę z firmą A na przeprowadzenie akcji marketingowej. Polega ona na tym, że dla klientów (pełnoletnich osób fizycznych), którzy zakupili produkt (kosmetyki) firmy B i przesłali prawidłowo wypełniony kupon wysyłamy nagrody pieniężne, w rożnych kwotach, w zależności od ilości przesłanych kuponów. Promocja dotyczy kosmetyków firmy B - klienta firmy A. Naszą rolą jest wysyłka nagród pieniężnych do osób, które spełniły warunki promocji. Wystawiamy fakturę dla firmy A za przeprowadzenie akcji marketingowej, w wysokości faktury zawarta jest kwota wypłat przesłanych osobom nagrodzonym, oraz nasze pozostałe wynagrodzenie. Informacja o warunkach promocji zamieszczona została na stronie internetowej firmy B.
Czy z racji przeprowadzanej przez naszą firmę wysyłki nagród pieniężnych występuje u nas obowiązek odprowadzenia podatku od osób fizycznych?