Pytanie
Proszę o informacje dotyczące stosowania art. 156 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.
Czy wyrażenie "okazjonalne uroczystości" odnosi się do organizatora czy do danego terenu?
Na przykład w jednym miejscu w sezonie organizowanych jest kilkadziesiąt legalnych imprez z nagłośnieniem przygotowywanych za każdym razem przez innego organizatora.
Jak traktować zapis art. 156 p.o.ś. w takiej sytuacji?
Ponadto, czy administrator terenu może odmówić organizatorowi udostępnienia terenu na przeprowadzenie imprezy z wykorzystaniem sprzętu nagłaśniającego, wykorzystując treść art. 156 p.o.ś. oraz czy możliwe jest wyznaczenie przez administratora terenu maksymalnej liczby imprez z nagłośnieniem (w ciągu roku, miesiąca itp.)?