Pytanie
Pan miał przyznany zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie. Świadczenie to pobierał osobiście w kasie banku. W ostatnim miesiącu swojego życia tj. w sierpniu 2014 r. złożył w tut. OPS oświadczenie, aby jego ZP przelewany był na nr konta osoby z rodziny. W oświadczeniu tym podane są dane adresowe, nr pesel i nr konta osoby upoważnionej. Świadczeniobiorca zmarł 20 sierpnia 2014 r., a wypłata zasiłku za miesiąc sierpień 2014 r. na wskazany w oświadczeniu nr konta, nastąpiła w dniu 25 sierpnia 2014 r. Osoba upoważniona do odebrania ww. świadczenia poinformowała w dniu 29 sierpnia 2014 r. tut. OPS o zgonie świadczeniobiorcy, tj. po wypłacie ww. świadczenia.
Czy w związku z powyższym kwota 153 zł za miesiąc sierpień 2014 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym przez osobę upoważnioną do odebrania zasiłku pielęgnacyjnego?