Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Jednocześnie kupuje mieszkanie w celu wynajęcia go. W tej chwili jeszcze nie wie, czy wynajmować będzie osoba fizyczna czy firma, a jeśli firma, to czy na biuro czy na mieszkanie pracownika.
Czy wynajęcie firmie, ale na cele mieszkaniowe (mieszkanie dla pracownika) będzie opodatkowane VAT?
Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT w chwili zakupu mieszkania?
Jeśli tak, to jak wygląda późniejsze rozliczenie, gdyby okazało się że wynajmie je osoba fizyczna, co skutkowałoby zwolnieniem z VAT?
Jak postąpić, jeśli podatnik w ramach ryczałtu wynajmuje firmie dla jej pracowników mieszkanie (nie w ramach działalności)?