Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ramach działalności użytkuje od 2 lat samochód ciężarowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Do końca tej umowy pozostały jeszcze 2 lata. Podatnik chce zaprzestać użytkowania samochodu, w związku z czym dokonano cesji umowy leasingowej na spółkę cywilną, która jest rodzinnie powiązana z podatnikiem. Nowy leasingobiorca rozliczył się z dotychczasowym wypłacając mu uzgodnioną kwotę odstępnego.
Czy otrzymana kwota odstępnego stanowi przychód z działalności gospodarczej dla podatnika ryczałtowego?
Czy jest to przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych?
W jakiej wysokości powinna być ustalona kwota odstępnego?