Pytanie
Podatnik ma firmę, świadczenie usług public relations. Siedzibę firmy ma w miejscowości X. Ostatnio świadczy usługę dla firmy w miejscowości Y. Żeby ja dobrze wykonywać musi być w siedzibie firmy, dla której świadczy usługę. W tym celu podatnik wynajął mieszkanie w miejscowości Y. Nie zgłosił tego mieszkania w CEIDG jako miejsca wykonywania działalności gospodarczej, bo praktycznie tam tylko nocuje. W umowie najmu jest zapis, że mieszkanie jest wynajęte na potrzeby realizowania wyjazdów służbowych.
Czy podatnik może bez przeszkód wliczać w koszty swojej działalności opłaty za najem tego mieszkania?
Czy może to robić na podstawie potwierdzenia przelewu?