Pytanie
W lutym 2009 r. sprzedałam mieszkanie. Do 30 kwietnia 2010 r. złożyłam zeznanie PIT-39 deklarując przeznaczenie całego przychodu na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat (w celu skorzystania ze zwolnienia całego przychodu ze sprzedaży mieszkania). W grudniu 2009 r. zawarłam notarialną umowę przedwstępną na zakup mieszkania od dewelopera. Ostateczny akt notarialny zakupu mieszkania został sporządzony w kwietniu 2011 r.
Czy wydatki na wykończenie zakupionego lokalu, poniesione między grudniem 2009 r., a kwietniem 2011 r. (po umowie przedwstępnej ale przed ostateczną) stanowią wydatek na cele mieszkaniowe umożliwiający skorzystanie z ulgi?
Dodam że w grudniu 2009 r. podpisałam protokół odbioru mieszkania i otrzymałam klucze a budynek został oddany do użytkowania w sierpniu 2010 r.