Pytanie
Podatnik (najemca) wynajął lokal użytkowy w marcu 2012 r., w którym prowadził do grudnia 2012 r. swoją działalność gospodarczą. W umowie najmu jest zapis, że najemca będzie wykonywać na własny koszt niezbędne naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji lokalu oraz, że lokal po okresie najmu zostanie przekazany wynajmującemu po uwzględnieniu prac adaptacyjnych, które nie podlegają zwrotowi przez wynajmującego. Podatnik w ramach prac adaptacyjnych wymienił 2 szyby w oknach cena: 2225 zł razy 2 szt. oraz wymienił 2 klamki po 150 zł.
Czy poniesione przez najemcę wydatki mogą być zaliczone w koszty jednorazowo czy muszą być amortyzowane?
Jeśli konieczna jest amortyzacja, to z jaką stawką?