Pytanie
Spółka jest dystrybutorem maszyn i części zamiennych do nich. Zdarza się, że zamówione części nie nadają się do sprzedaży ze względu na stratę przydatności gospodarczej. Spółka zdejmuje ich ze stanu magazynu na podstawie protokołu przeglądu i oceny stanu części zamiennych.
Czy wycofane części do maszyn mogą być kosztem podatkowym w momencie ich wyprowadzenia z magazynu i przeznaczenia do likwidacji, czy dopiero w momencie ich fizycznej likwidacji, czyli w tym przypadku sprzedania na złom?