Pytanie
Czy w świetle przepisów prawa oświatowego studniówka jest uznawana za imprezę szkolną i czy wychowawca ma obowiązek pozostawać na niej do końca, mimo że w statucie naszej szkoły istnieje zapis:
" 1. Zabawa studniówkowa:
a. komitet organizacyjny studniówki tworzą rodzice wyłonieni spośród przedstawicieli oddziałowych rad rodziców uczniów klas III,
b. za organizację, przebieg studniówki oraz bezpieczeństwo uczestników studniówki odpowiadają rodzice uczniów klas III,
c. rodzice uczniów klas III są zobowiązani, jako organizator zabawy studniówkowej, do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania. W tym celu powinni przede wszystkim zapewnić spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa."