Pytanie
Mam pytanie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i związanego z tym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakład zajmujący się przetwórstwem owoców i warzyw posiada pozwolenie zintegrowane na funkcjonowanie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę (ważne do grudnia 2015 r.). Obecnie zakład rozważa wstawienie nowej linii rozlewającej soki. Tym razem w opakowaniach PET. Linia ma pracować za linię sokową 2L, prawdopodobnie docelowo zakład w ogóle zrezygnuje z linii butelkowej. Wydajność nowej linii wyniesie ok. 10-12 tys. litrów/h.
Czy wstawienie nowej linii rozlewniczej może stanowić przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) - dalej r.p.z.o.ś., tj. instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok i co za tym idzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?