Pytanie
Wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. (spółka zgłoszona w KRS) jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej firmie - z tytułu zatrudnienia osiąga płacę powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia i w związku z tym z jednoosobowej sp. z o.o. opłaca tylko składkę zdrowotną.
Czy gdyby osoba ta zarejestrowałaby w CEIDG pozarolniczą działalność gospodarczą, a jednocześnie pozostawałaby jedynym wspólnikiem sp. z o.o. i była by nadal zatrudniona na podstawie umowy o pracę, to czy przysługiwałoby jej prawo zgłoszenia do ZUS na tzw. "mały ZUS " z kodem 057000?
Osoba ta w okresie 60 miesięcy poprzedzających zgłoszenie działalności w CEIDG nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej i działalność ta nie będzie wykonywana na rzecz byłego pracodawcy.