Pytanie
Czy woda zużyta do mycia aparatury laboratoryjnej w laboratorium chemicznym jest odpadem, ściekiem bytowym czy może ściekiem przemysłowym, którego wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu wymaga pozwolenia wodnoprawnego?
W przedmiotowym laboratorium będzie prowadzona działalność obejmująca badanie artykułów rolno-żywnościowych, wyrobów i surowców chemicznych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, badanie próbek środowiskowych, badanie paliw gazowych, ciekłych i stałych oraz materiałów smarnych, badanie produktów leczniczych i ich opakowań z wykorzystaniem metod klasycznych, techniki chromatografii gazowej, technik chromatografii cieczowej i technik spektralnych.