Pytanie
Jeden ze wspólników spółki jawnej, posiadający 50% udziałów, zamierza wnieść do spółki wkład pieniężny w tym celu, aby spółka ta dokonała spłaty starych długów i mogła zostać zlikwidowana.
Czy w tej sytuacji wniesienie do spółki wkładu, nieproporcjonalnego do posiadanego udziału (większego), celem spłaty przez spółkę zaległych zobowiązań, których spółka nie może pokryć z powodu braku własnych środków, może rodzić dla spółki, względnie drugiego wspólnika obowiązki podatkowe w podatku dochodowym?