Pytanie
Do spółki komandytowo-akcyjnej wnoszony jest aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na które składają się wycenione w wartości godziwej środki trwałe: 65.000 zł, należności: 5000 zł oraz zobowiązania: 8000 zł. W zamian za otrzymany aport w spółce otrzymującej zostaje podwyższony kapitał akcyjny o kwotę 50.000 zł oraz kapitał zapasowy o kwotę 10.000 zł. Ponadto poniesiono koszty (obciążające wnoszącego aport) związane z wniesieniem aportu w postaci PCC: 250 zł, obsługa prawna: 10 zł, doradztwo ekonomiczne w związku z transakcją: 10 zł. Aport będzie wnoszony w formie aktu notarialnego.
Czy transakcja będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli tak to co jest podstawą opodatkowania i kto jest płatnikiem?