Pytanie
Organ wyższego rzędu rozpatruje z urzędu stwierdzenie nieważności decyzji starosty z 2009 r. Inwestor w oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością wskazał akt notarialny. Ww. akt notarialny dotyczył tylko zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży, która zobowiązała inwestora do zawarcia umowy do 31 sierpnia 2009 r.
Czy stroną postępowania nieważnościowego oprócz inwestorów, którzy legitymują się ww. aktem notarialnym, będą właściciele tej działki, na której postawiona jest inwestycja?
Właściciel tej działki do dnia dzisiejszego nie zawarł umowy z ww. inwestorem wybudowanej inwestycji.