Pytanie
Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej zabudował piony wodne i kanalizacyjne w taki sposób, że nie można do nich się dostać bez uszkodzenia płytek. W lokalach poniżej pokazały się zacieki przy pionach kanalizacyjnych i wodnych. Przyczyny zacieków nie można stwierdzić bez ingerencji w lokalu właściciela, który zabudował piony. Wspólnota stoi na stanowisku, że właściciel nie miał zgody wspólnoty na zabudowę pionów, więc powinien na własny koszt rozebrać zabudowę w zakresie umożliwiającym stwierdzenie przyczyny zalania. Właściciel lokalu twierdzi, że nie ma przepisu, który zabraniałby zabudować piony i żąda odszkodowania w przypadku, gdyby okazało się, że przyczyna zacieku jest po stronie wspólnoty (awaria któregoś z pionów).
Czy właściciel lokalu ma rację?