Pytanie
Właściciel gruntu w ramach zwykłego korzystania z wód chce wybudować oczyszczalnię przydomową z odprowadzaniem ścieków do oczka wodnego, stawu lub dołu chłonnego (ilość ścieków ok. 0,5m/dobę) na własnym terenie.
Czy w tej sytuacji zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., właściciel gruntu powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wylot ścieków, oczko wodne, staw lub dół chłonny? Czy dół chłonny stanowi urządzenie wodne?
Właściciel gruntu chce także odprowadzać wody opadowe z dachu do dołu chłonnego na własnym terenie.
Czy dół chłonny należy traktować jako urządzenie wodne i uzyskać na niego pozwolenie wodnoprawne?
Przepis art. 131 ust. 2 pr. wod. stanowi, co należy załączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne, a w art. 131 ust. 2 pkt 2 mowa jest, że do wniosku należy dołączyć decyzję o lokalizacji inwestycji lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
Czy ten zapis oznacza, że zawsze w przypadku pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych należy dołączać taką decyzję?
Czy w przypadku małych urządzeń wodnych tj. wylot, także trzeba dołączyć taką decyzję ubiegając się o pozwolenie wodnoprawne?