Pytanie
Czy we wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy wykazać wszystkie wytwarzane w firmie odpady (jak dotychczas)?
Czy wykazywać również odpady komunalne (z grupy 20 wg katalogu odpadów)?
My sądzimy, że nie. Prawo stanowi inaczej. Artykuł 180 i 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. sugerują, że pozwolenie dotyczy tylko odpadów wytwarzanych przez instalacje (odpady tzw. "końca rury").
Czy tak należy to rozumieć?