Pytanie
Czy wdowie po zmarłym kombatancie, której decyzją Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoprzyznano uprawnienia przysługujące wdowie emerytce pozostałej po kombatancie i uprawnienia kombatanckie, jako spełniającej warunki określone w art. 21 tej ustawy, przysługuje prawo do przyjęcia do szpital poza kolejnością i otrzymania świadczenia w postaci całodobowej rehabilitacji leczniczej?