Pytanie
Prowadzimy spółkę jawną (pełne księgi). Podpisaliśmy umowę z licencjodawcą z Hiszpanii na używanie znaku towarowego na naszych produktach. Umowa licencyjna posiada zapis, w którym zobowiązuję naszą spółkę do okresu wyprzedaży po zakończeniu umowy, a następnie nakazuję zniszczenie towarów które posiadają znak towarowy i nie zostały sprzedane. Działając zgodnie z ustaleniami po zakończeniu umowy, dokonaliśmy wyprzedaży towarów licencyjnych, a pozostały towar który nie udało się sprzedać będzie poddany utylizacji za pośrednictwem specjalnej firmy. Po odebraniu i zniszczeniu towaru przez firmę utylizacyjna i wystawieniu KPO (kartę przekazania opadów), zostanie sporządzony protokół LT.
Czy wartość zakupu towarów zutylizowanych będzie kosztem uzyskania przychodu?