Pytanie
Czy w związku ze zmianami dotyczącymi odliczenia VAT od samochodów osobowych spółka powinna nadal opodatkować usługę korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych i odprowadzać VAT należny?
Przed 1 kwietnia 2014 r. spółka według ustalonych zasad miała w regulaminie, jak też umowach z pracownikami o korzystaniu z samochodów służbowych do celów prywatnych uregulowane te kwestie. W związku z tym co miesiąc po ustaleniu wartości wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownik był obciążony powyższa kwotą, a dowodem była wystawiana faktura na pracownika.