Pytanie
Czy w związku ze zmianą stawek VAT w 2011 r. stawka na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne w budynkach mieszkalnych zmieni się na 8%?
Jesteśmy firmą, która m.in. wykonuje ww. roboty w obiektach mieszkalnych PKOB 11. Usługi te obecnie opodatkowane są 7% VAT. Wszystkie informacje na temat zmian w wysokości stawek VAT, na jakie do tej pory natrafiliśmy, mówią o zmianie stawek VAT, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z 7% na 8% dla robót w obiektach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym).
Czy stawka 8% będzie dotyczyła także robót budowlano-montażowych uregulowanych do 31 grudnia 2010 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
Czy podmiot świadczący usługi okresowych przeglądów budynków, dachów oraz nadzorujący inwestycje budowlane będzie mógł w 2011 r. korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?